Home » FAQ » Làm thế nào để bạn chăm sóc khi khách hàng của bạn nhận được sản phẩm lỗi?

Làm thế nào để bạn chăm sóc khi khách hàng của bạn nhận được sản phẩm lỗi?

Thay thế hoặc hoàn lại tiền. Trong trường hợp sản phẩm bị lỗi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trong thời gian để xử lý.


Post time: 2020-03-18
YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ