ʻOku ke tokanga fefe ʻi he taimi naʻe maʻu ai ʻe hoʻo kau kasitomaa maumau koloa?

Fetongi pe totongi fakafoki. Telia naʻa maumau koloa, Kataki ʻo fetuʻutaki mai ʻi he taimi totonu ki hono tokangaʻi.


Post time: 2020-03-18
FEHUʻI HE TAIMI NI